Padalska sekcija

Padalska sekcija je najuspešnejša v svetovnem merilu. V Lescah je bilo vzgojenih precej svetovnih prvakov v klasičnem padalstvu in disciplini Para-ski.