Statut Aerokluba ALC Lesce

Na zboru članov dne 1. 4. 2022 smo sprejeli nov “Statu Aerokluba ALC Lesce”. Vsak član je dolžan poznati Statut in spoštovati njegove določbe. Za lažji dostop do najpomembnejšega dokumenta, ki nas povezuje, je zato tudi javno objavljen na naši spletni strani:
Statut Aerokluba ALC Lesce

Stara Pravila Aerokluba ALC Lesce (PDF)

Pravilnik o izvajanju videonadzora

Pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornosti

 – Pravilnik o članstvu v AK ALC Lesce

Pristopna izjava za nove člane AK ALC Lesce, priloga Pravilnika o članstvu

Aplication form for new members to AK ALC Lesce

Pomembne povezave:

– POROČANJE O DOGODKIH