Statut Aerokluba ALC Lesce

Na zboru članov dne 24. 2. 2011 smo sprejeli nova “Pravila Aerokluba ALC Lesce”. Vsak član je dolžan pravila poznati in jih spoštovati. Za lažji dostop do najpomembnejšega dokumenta, ki nas povezuje, jih zato javno objavljamo na spletni strani:
Statut Aerokluba ALC Lesce

Stara Pravila Aerokluba ALC Lesce (PDF)

Pravilnik o izvajanju videonadzora

Pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornosti

 – Pravilnik o članstvu v AK ALC Lesce

Pristopna izjava za nove člane AK ALC Lesce, priloga Pravilnika o članstvu

Aplication form for new members to AK ALC Lesce

Pomembne povezave:

– POROČANJE O DOGODKIH