Dežurstva na štartu 

Spoštovane članice in člani jadralne in motorne sekcije!

S ciljem dobro organiziranega štarta ter posledično varnega izvajanja letenja na našem letališču nadaljujemo s prakso iz preteklega leta. 
Skladno s tem ohranjamo dnevna dežurstva za opravljanje osnovnih nalog, ki so potrebne za organizacijo letalskega dneva. S tem omogočamo boljše pogoje za varno in prijazno izvajanje letalskih aktivnosti, hkrati s tem pa članom omogočamo, da tekom leta opravijo svojo dolžnost do aerokluba in opravijo obvezne delovne ure. 
Glede na obseg letalskih operacij so največje potrebe po dežurstvu na štartu, v funkciji beleženja kronometraže ter po opravljanju del vodje štarta, ki skrbi za posredovanje informacij o znanem prometu po radijski postaji in s tem zagotavlja varno odvijanje letalskih operacij. 

Dela se izvajajo: 
Kronometristi: vsak dan, razen v času padalske prireditve »Bled cup 2023 od 23. do 25.6.2023« in modelarskega mitinga na dan 15.8.2023. 
Vodja štarta – posredovanje informacij o znanem prometu na letališču Lesce se izvaja : najmanj vse sobote, nedelje in praznike, razen v času padalske prireditve »Bled cup 2023 od 23. do 25.6.2023«.
V prepričanju, da vsi čutimo potrebo po sodelovanju in pomoči za naše boljše in varnejše izvajanje letalskih operacij, smo prepričani da bomo kos opisanim nalogam. 

Ostalo 
Tako kronometristom, kot vodjem starta, bodo na štartu (na »sladoledarici«) na voljo navodila s ključnimi varnostnimi in drugimi informacijami, ki jih bosta potrebovala za opravljanje del. Prav tako jim bo vselej na voljo seznam učiteljev, s kontaktnimi podatki. Ti bodo tako hitro dostopni vsem, od vodje starta, kronometrista pa tudi učencem. 
Na štartu bo na voljo tudi shema letališča, z osnovno eksploatacijo ter frazeologijo v slovenskem in angleškem jeziku. Za izvajanje del vodje starta in podajanje informacij o znanem prometu, je bilo pripravljeno zimsko predavanje osnovne komunikacije in letalske frazeologije.
V kratkem pričakujte tudi e-pošto s podrobnejšimi navodili za opravljanje zgoraj navedenih del.