Razpis za upravnika AK ALC Lesce

Upravni odbor Aerokluba ALC Lesce na osnovi potrebe za zagotavljanje stalnega delovanja kluba in letalske šole razpisuje prosto delovno mesto za vodjo letenja – upravnika od naslednje sezone naprej. naloge upravnika – vodje letenja so povezane z organizacijo letalske dejavnosti in vodenjem predpisane dokumentacije v skladu s področnimi predpisi in letalsko zakonodajo. Zaželeno je najmanj posedovanje PPL lahko pa tudi SPL.

Kandidati naj prijave skupaj z življenjepisom pošljejo na Upravni odbor AK ALC Lesce, Begunjska cesta 10, 4248 Lesce s pripisom “Za razpis”.