Članarina 2023 – Letalska zveza Slovenije

Z novim letom je spet prišel čas za plačilo članarin društvom in organizacijam. Naj vas samo spomnim na obveznost plačevanja članarine pred začetkom letalske sezone s katero pokrivamo fiksne stroške delovanja Aerokluba.

Članarine LZS 2023

Na zadnji seji IO, so bile med drugimi potrjene tudi članarine za leto 2023. V kolikor, želimo tudi v prihodnje več nenamenskih sredstev namenjati, za razne projekte, ki se kot zanimivi izkažejo skozi leto, se je IO soglasno odločil, da članarine letos po dolgem času uskladimo.
Klubska članarina znaša 600€/leto za eno panogo. Če je članarina plačana do konca meseca Januarja, znaša le ta 300€ po panogi.
Individualne članarine za posameznega člana ni, zato so vsi člani kluba avtomatsko tudi člani zveze. Zato prosimo klube, da nam posredujejo celoten seznam članstva z vsemi obveznimi podatki, da se jih lahko vodi v evidenci (EMŠO je obvezen podatek za vpis v evidenco registritranih športnikov)
Individualni člani. ki bi želeli pridobiti tudi LZS člansko izkaznico, le ta stane 7€.
FAI športna licenca je od sedaj 60,00 €, oz. 30,00 € če je plačana do konca meseca Januarja. Za mladince in vse, ki prvič zaprošajo za FAI licenco pa bo cena 30,00 € oz. 15,oo € če bo plačana do konca meseca Januarja. FAI licenca velja, do konca koledarskega leta, to je do 31. 12.
Za pridobitev FAI licence je obvezno imeti opravljeno izobraževanje o dopingu, velja 2 leti, ki ga lahko opravite na straneh ADEL WADA. Certifikat je potrebno poslati na zvezo. Po preteku veljavnosti certifikata, boste izobraževanje morali opravljati ponovno.

Vse, ki imajo namen letos tekmovati ali dosegati športne rezultate prosim, da čimprej javijo svoja namen za plačilo FAI licence, da ne bi po nepotrebnem plačevali višjo ceno. Znesek 30,00 € ali 15,00 € glede na zgornje obvestilo, lahko plačate skupaj s članarino AK ALC Lesce, vebdar to posebej označite. Prejšnja leta smo zamudnike reševali tik pred zdajci, tokrat pa vas to lahko stane precej več kot bi bilo potrebno. Za odločitev imate skoraj cel mesec časa, vendar prosim, da z odločitvijo ne čakate. Za pripravo dopisa na LZS in odgovor nanj z LZS potrebujem vsaj 5 dni.
Kot je razvidno iz objave LZS moramo za vse člane, ki jih prijavimo v članstvo Letalske zveze, poskrbeti tudi za EMŠO. Ker tega podatke razen za tiste, ki ste pristopili v članstvo v zadnjih petih ali šestih letih, vas prosim, da tudi ta podatek sporočite čimprej.

Lep pozdrav
Milan Korbar