Sprememba cene letenja z motornimi letali

Odbor motorne sekcije je glede na stanje, ki ga narekujejo spremembe cen goriva in stalno povečevanje stroškov rednega vzdrževanja sklenil, da se spremeni cena motornega letenja za člane AK ALC Lesce na 170,00 € za uro letenja.
To velja za C172N in Citabrio. Za S5-DAU je cena s popustom za člane, ki so vplačali nalet v naprej,  za ostale  170,00 €.

S5-DAU

Vsled turbolentnosti tržišča z gorivi je težko slediti dvigom in padcem cen. Tako, da smo se odločili za minimalen dvig cene  klubskega motornega letenja iz 165,00 € na 170,00 €.
Če se bo padanje cen nafte nadaljevalo, bomo to tudi spremljali in primerno spremenili in temu prilagodili naše cene letenja.
Cessna S5-DGO je cena članskega letenja 240,00 €.
Šolski nalet ostane cena ure letenja 185,00 €.