Posodobljena Frazeologija VFR

Spoštovani,

obveščamo vas, da je bila dne 7. 10. 2022 v Uradnem listu RS (št. 128/2022) objavljena Operativno-tehnična zahteva o uporabi in ocenjevanju znanja slovenskega jezika v civilnem letalstvu, ki ji je priložena posodobljena Frazeologija VFR.
CAA je posodobila frazeologijo VFR zaradi spremembe dodatka 1 k AMC1 SERA.14001 (Acceptable Means of Compliance and Guidance Material to Regulation (EU) No 923/2012; Issue 1, Amendment 4), ki predpisuje frazeologijo služb zračnega prometa. Spremembe vključujejo sklop frazeologije za AFIS ter jasno opredelitev frazeologije, ki jo lahko uporabljajo službe informacij za letenje in letališke službe informacij za letenje (FIS/AFIS).
Pričujočemu obvestilu so priložene zadevna operativno-tehnična zahteva, nova Frazeologija VFR v slovenskem jeziku in Frazeologija VFR z označenimi spremembami glede na prvo izdajo, ki je bila v Uradnem listu objavljena leta 2016. Spremembe Frazeologije VFR ne obsegajo le spremembo dodatka 1 k AMC1 SERA.14001 (frazeologije ATS), ki jo je uvedla EASA, temveč tudi spremembe, ki so posledica razlik med frazeologijo, objavljeno v zadevnem dokumentu ICAO in frazeologijo iz  zakonodaje EASA, saj je bila prvotna Frazeologija VFR izdelana na podlagi dokumenta ICAO.  Nekaj sprememb pa sta narekovali raba in potreba po izboljšanju.
Nova izdaja Frazeologije VFR je tudi v prenovljeni, preglednejši obliki.
Prosimo, da pri usposabljanju letalskega osebja uporabljate Frazeologijo VFR, ki se bo v letalskih komunikacijah uporabljala od 1. 12. 2022 in o spremembi obvestite druge člane letalske skupnosti.

Lep pozdrav,
Karmen Štumberger

FRAZEOLOGIJA – VFR 2022 Dolpoteg

Operativno-tehnična zahteva
Končna različica