Javna objava za zasedbo strokovno tehničnega delovnega mesta

V skladu s 25. členom Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/2013 – ZDR-1 in spremembe) in  56.  členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. list RS, št. 63/07- ZJU UPB3 in spremembe) župan Občine Radovljica  objavlja

JAVNO OBJAVO
za zasedbo strokovno tehničnega delovnega mesta:
STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I) – UPRAVNIK LETALIŠČA

Delovno mesto je opredeljeno kot strokovno tehnično delovno mesto. Delo se bo opravljalo  v Režijskem obratu Alpski letalski center Lesce, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in 6-mesečnim poskusnim delom. Celotna objava se nahaja na spletnem mestu Občine Radovljica.
Gotovo se med nami nahaja kdo, ki mu je delovno mesto “pisano na kožo”.