Vabilo na občni zbor članov AK ALC Lesce

Minili sta dve koronski leti, ko se nismo mogli zbirati v večjem številu na zboru članov – skupščini AK ALC Lesce. In zdaj je nastopil čas, da se člani AK ALC Lesce v skladu s Pravili Aerokluba AK ALC Lesce zberemo na rednem letnem občnem zboru. Zato je množična udeležba še bolj pomembna in zaželena. Zbor članov AK ALC Lesce bo v petek, 1. aprila 2022 ob 18. uri na znanem mestu, v dvorani Srednje gostinske in turistične šole v Radovljici, Kranjska cesta 24.
Dnevni red:
1. pozdrav predsednika AK ALC Lesce in odprtje občnega zbora
2. potrditev dnevnega reda
3. izvolitev delovnih teles zbora
4. predstavitev poročil in načrtov za delo v letu 2022
   – poročilo predsednika AK ALC
   – jadralna sekcija
   – motorna sekcija
   – padalska sekcija
   – modelarska sekcija
5. predstavitev poročila nadzornega odbora
6. predstavitev poročila disciplinske komisije
7. razprava po poročilih
8. predstavitev pogodbe med AK ALC in Občino Radovljica
9. predstavitev in sprejem novega statuta AK ALC Lesce, disciplinskega pravilnika in pravilnika o članstvu
10. razno

Vljudno vabljeni!