Podpis pogodbe z Občino Radovljica

Spoštovani člani.
Z veseljem vas obveščamo, da smo 28. februarja, po nekaj letih intenzivnega dela in usklajevanj, s podpisom pogodb uspeli urediti medsebojna razmerja z občino Radovljica. To obsega dogovor o uporabi letališke infrastrukture in storitev, najemu in uporabi nepremičnin, izvajanju letaliških storitev za občino ter odkupu oz. prenosu lastništva velikega dela letal na aeroklub, glede preostalih letal pa dogovor o njihovem najemu in uporabi.

Župan Občine Radovljica, Ciril Globočnik in predsednik Aerokluba ALC Lesce, Janez polenec po podpisu pogodbe.
Foto: Občina Radovljica

Gre za enega najpomembnejših dogodkov v novejši zgodovini kluba, saj nam urejena razmerja in prenos letal nazaj v našo last, zagotavljajo nadaljnji obstoj in razvoj naše društvene dejavnosti na letališču Lesce, hkrati pa nam priznavajo status stalnega uporabnika letališča s številnimi ugodnostmi, ki jih uživamo kot nevladna organizacija v javnem interesu s področja športa. Dogovor poleg pravic s seboj prinaša tudi nekaj obveznosti, za katere pa verjamemo, da jih bomo z vašo pomočjo uspešno izpolnjevali.
Vse podrobnosti tega pomembnega mejnika bomo z vami delili na letošnjem sklicu zbora članstva, kjer bomo obravnavali tudi sprejem novega statuta.

Lep pozdrav,
Janez Polenec