Namenitev dela dohodnine za donacije

Davčni zavezanec rezident lahko zahteva, da se do 1 % dohodnine, odmerjene po zakonu, ki ureja dohodnino, od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje upravičencev do donacij, ki so nevladne organizacije, politične stranke, reprezentativni sindikati ter registrirane cerkve in druge verske skupnosti. V kolikor je odmerjena dohodnina v višini 0 EUR, je tudi znesek donacije 0 EUR.
Vse informacije in obrazec za namenitev dela dohodninen najdete na spletnem mestu E-Davki – Namenitev dela dohodnine za donacije. Predlagam, da vsi člani, ki dela dohodnine še niste nameninili drugam ali Aeroklubu, to storite z izpolnitvijo obrazca Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije ali preko Elektronske oddaje v predvidenem roku do konca leta. Vsaka donacija šteje!
Hvala!

Seznam upravičencev do donacij v letu 2020.