Sprememba frekvenc – prehod na 8,33 kHz razmik med kanali

Spoštovani Člani,
upam, da ste Vi in Vaše družine zdravi in pripravljeni na nove podvige v letošnjem letu.
Kljub še vedno trajajoči epidemiji smo uspešno zagnali letenje ter aktivnosti v Aeroklubu. Kljub temu, da se je naše življenje kar pošteno ustavilo se je na področju letalstva kar nekaj stvari spremenilo. Ena izmed teh je tudi pretvorba govornih frekvenc zemeljskih postaj na 8,33 kHz razmik med kanali.
Kaj to pomeni za nas?
Če se spomnimo smo od 1. 1. 2018 morali opremiti letala z radijsko postajo, ki omogoča uporabo razmika med kanali 8,33kHz. V tem tranzitnem času se je Agencija za Civilno letalstvo pripravljala na posodobitev tudi vseh zemeljskih postaj ter prilagoditvi kanalov. Po 25. 3. 2021 pa se bodo storitve komunikacij zrak-zemlja izvajale le v 8.33 kHz razmiku z uporabo kanalov, ki so navedeni v priloženi tabeli. Če pogledamo v tabelo bomo opazili, da bistvene razlike v kanalih ni. (npr. 123,505 v primerjavi z staro 123,500).
Kaj pa s prehodom na 8,33kHz razmikom med kanali pridobimo?
Letalski promet se vedno bolj širi in s tem je potreba po dodatnih kanalih velika. Ker nam star razmik 25kHz ne omogoča tolikšno število kanalov so se odločili da jo razdelijo na 3 kanale. Tako dobimo na enem kanalu 25kHz kar tri kanale z razmikom 8,33 kHz. Če pogledamo sliko spodaj v primeru frekvence 118,025 Mhz, če jo razdelimo na tri kanale z razmikom 8,33Khz dobimo tri oddajne frekvence, ki so za poenostavljenost zaokrožene na štiri decimalne mesta :
118,0166… MHz
118,0250… MHz
118,0333… MHz

Da bi zmanjšali število napak v komunikaciji med pilotom ter kontrolorjem so vsaki frekvenci dodelili kanal, ki najbljižje ponazarja frekvenco. To v praksi pomeni, da uporabljamo samo tri decimalna mesta.

Pri spremembi frekvence bo potrebno paziti ,da pravilno odgovorimo na spremembo frekvence. Po pravilih ICAO se uporablja 6-številčno predajo frekvence. Na primer:
Kanal / frekvenca : 118,015 / 118,0166 MHz
Pravilen “readback” 118,015 bi bil “one” “one” “eight” “decimal” “zero” “one” “five”

Med prehodom na 8,33 pa imamo tudi nekaj izjem, ki ostajajo v 25kHz razmiku med kanali:

  • frekvenca za pomoč v sili (121,5 MHz),
  • frekvence za digitalne povezave VHF (VDL za namen CPDLC) in
  • frekvenca za samodejno letališko informacijsko službo ATIS (128,175 MHz),

Ena izmed pomembnih stvari je tudi prehod letališča Lesce na novo frekvenco 122,505 To bo zagotovo ena izmed največjih sprememb za nas vse saj smo bili vsa leta navajeni na frekvenco 123,500. Zato bomo tudi v letala dodali opomnike na novo frekvenco, da ne bo prihajalo do napak. Prosim da si ogledate spodnjo tabelo ter si jo tudi natisnete ter dodate nekam kjer jo imate vedno pri sebi med letenjem.

Prosim, da si pregledate tabelo ter tudi pred letenjem naredite dobro predpoletno pripravo sploh glede obiska letališč na katerih se bodo menjale frekvence. Pazite tudi na komunikacijo s kontrolo ter na pravilen readback, ki je opisan na prejšni strani.
Največji poudarek pa je na menjavi frekvence na našem matičnem letališču v Lescah. Ta se spremeni iz 123,500 na 122,505. Ta ukrep je bil sprejet s strani letališča, da bi zmanjšali motnje z ostalimi letališči v bližini, ki so delovali na enaki frekvenci. S tem se poveča varnost ter zmanjša interferenca z ostalimi letališči. Več informacij lahko najdete tukaj:

Za vaše sodelovanje se vam zahvaljujem ter vam želim obilo varnih ter lepih trenuktov v zraku!
Safety manager,
Miha Janc