Izjema za poklicne pilote zaradi krize koronavirusa COVID-19

Spoštovani,

1. Izjema za poklicne pilote zaradi krize koronavirusa COVID-19 (nadaljevanje izjeme)
Dne 23.11.2020 se izteče veljavnost splošne izjeme za komercialne pilote in za pilote splošnega letalstva.

Glede na to, da je nastopil drugi val epidemije oziroma krize koronavirusa je Agencija ponovno vložila predlog za odobritev izjeme, tokrat po členu 71(2) Uredbe (EU) št. 2018/1139 (potrebna odobritev EASA-e).

Ta izjema tokrat zajema le imetnike poklicnih licenc (CPL, ATPL, MPL), katerih delovanje je nujno za ohranjanje letalskih operacij zračnega prevoza potnikov, tovora in pošte, in sicer v okviru projekta RNO (return to normal operations).

Pri tem je glavni razlog dostopnost FSTD naprav, ki se nahajajo v tujini zaradi različnih omejitev lokalnih oblasti, ki onemogočajo normalno izvedbo preverjanj strokovnosti in ocen usposobljenosti.

Pri tem je treba opozoriti na naslednje:
– vsaka vloga za izjemo potrebuje predhodno odobritev CAA (pomeni, da bo CAA izdala ali potrdilo o podaljšanju ali ponovno izdala licenco, in sicer po presoji dokazov kandidata – torej vpisovanja izpraševalcev v licenco pilota ni več dovoljeno)
– rating, potrdilo ali vpis znanja jezika, se bo lahko podaljšal najprej do 31.03.2021 (datum je vezan na ICAO izjemo za EU države). Po ponovni presoji situacije, bo možno ponovno podaljšanje to konca veljavnosti obdobje izjeme – tj. to 23.07.2021.
– posamezni rating se lahko skupaj podaljša, na podlagi izjeme, za največ 8 mesecev (kumulativno glede na spomladansko in jesensko izjemo). Podrobna razlaga v prilogi.
– splošna izjema ne velja za pilote splošnega letalstva in zdravniška spričevala. Pri tem se bo vsak primer obravnaval posebej, z vidika “opertivnih potreb” in “nepredvidljivih okoliščin”, ki so onemogočale normalno izvedbo podaljšanja (vključujoč obdobje možnega rednega podaljšanja ratingov in potrdil).
– glede teoretičnih izpitov in vseh obdobij, ki so določene z FCL.025, Agencija še pripravlja besedilo izjemo.

Več informacij in tudi vlogo lahko najdete v pripeti datoteki, ki bo objavljena na spletni strani CAA.2. Izjema za letenje letala na električni pogon Pipistrel Virus SW128 (Velis Electro)
V pripeti datoteki prejmite tudi izjemo, ki jo je Agencija vložila na EASA, prav tako v okviru določbe 71(2) Uredbe (EU) 2018/1139. Ta omogoča izvajanje letalskih operacij NCO ter pridobitev in ohranjanje privilegijev licence/ratinga za letenje na električnem letalu Pipistrel Virus SW128.S spoštovanjem,

 ROK PICIGA
Letalski nadzornik / Aviation Inspector t: +386 (0)1 244 66 45
t: +386 (0)1 244 66 00
m: +386 51 317 621
e: rok.piciga@caa.si
w: www.caa.si