ZAČASNE OMEJITVE PRI IZVAJANJU ŠPORTNE DEJAVNOSTI

Z Oddelka za družbene dejavnosti Občine Radovljica smo dobili usmeritve glede izvajanja športne dejavnosti z dne 21. 10. 2020

ZAČASNE OMEJITVE PRI IZVAJANJU ŠPORTNE DEJAVNOSTI (21. 10. 2020)

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji dne 20. 10. 2020 sprejela Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti za športnike in izvajanje športnih tekmovanj. Te se določajo zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19.

Odlok začasno dovoljuje športno gibalna dejavnost in proces športne vadbe športnikom z nazivom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda ter poklicnim športnikom, starejšim od 15 let, ki so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu, pristojnemu za šport.

Prav tako je športna gibalna dejavnost dovoljena, če so udeleženci člani istega gospodinjstva, pri individualnih športih ter pri športih z največ 6 udeleženci, če je pri vadbi mogoče neprekinjeno vzdrževati najmanj 3 metre medsebojne razdalje.

V kolektivnih športnih panogah je dovoljeno izvajanje tekmovanj v najvišjem kakovostnem nivoju nacionalnega, regionalnega, mednarodnega oziroma evropskega tekmovanja v športnih panogah hokej na ledu, košarka, nogomet, odbojka in rokomet. Prav tako je dovoljeno izvajanje velikih mednarodnih športnih prireditev – svetovno in evropsko prvenstvo ter kvalifikacijske tekme državne reprezentance za nastop na svetovnem ali evropskem prvenstvu. Športnikom, ki se udeležujejo teh tekmovanj, je dovoljen tudi proces športne vadbe.

V individualnih športnih panogah je dovoljeno izvajanje velikih domačih in mednarodnih športnih prireditev –  svetovno in evropsko prvenstvo ter svetovni pokal. Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena. Organizator športnega tekmovanja mora zagotoviti, da so v športnem objektu ali na površinah za šport v naravi le osebe, ki so nujno potrebne za izvedbo tekmovanja. Za nadzor nad izvedbo športnih tekmovanj mora Olimpijski komite Slovenije oziroma pristojna nacionalna panožna športna zveza imenovati odgovorne osebe in njihove kontaktne podatke posredovati ministrstvu, pristojnemu za šport.

Za izvajanje tekmovanj in procesa športne vadbe, ki so dovoljeni s tem odlokom, se lahko uporabljajo športni objekti in površine za šport v naravi iz 67. člena Zakona o športu.

Za športnike in strokovne delavce v športu se pri izvajanju športnih dejavnosti iz tega odloka ne uporabljajo odloki, ki določajo omejitve zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19. Morajo pa, vključno s posamezniki, upoštevati navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje.

Odlok bo začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, predvidoma v četrtek 22. 10. 2020.

Pozdravljeni,

V danes objavljenem Uradnem listu št. 150/2020 je o objavljen Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnost.
Odlok je dostopen na povezavi: https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020150.pdf

V nadaljevanju odgovarjam na vaša vprašanja, ki ste jih zastavili v elektronskem sporočilu z dne 21. 10. 2020. – 1. del

1. ali je dovoljena vadba otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, če so v skupinah z največ 6 udeleženci in je pri vadbi mogoče neprekinjeno vzdrževati najmanj 3 metre medsebojne razdalje,
Ne. Ker je z 2. členom Odloka prepovedano izvajanje športnih programov iz prvega odstavka 6. člena Zakona o športu, ki obsega načrtovanje, organiziranje, izvajanje, spremljanje in vrednotenje procesa športne vadbe. Vadba otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport sodi te programe.

2. ali je dovoljena prostočasna vadba otrok in mladine, in rekreacija, če so vadeči v skupinah z največ 6 udeleženci in je pri vadbi mogoče neprekinjeno vzdrževati najmanj 3 metre medsebojne razdalje,
Da. Na podlagi 3. odstavka 2. člena Odloka je dovoljeno izvajanje športna rekreativna dejavnost z največ 6 udeleženci, če je pri vadbi mogoče neprekinjeno vzdrževati najmanj 3 m medsebojne razdalje.

3. če da, ali je ob izpolnitvi zgornjih pogojev dovoljena vadba tako v individualnih kot kolektivnih športtih.
Izvajanje športno rekreativno dejavnosti dovoljeno tako v individualnih kot kolektivnih športih.

2. del

V nadaljevanju odgovarjam na vaša vprašanja, ki se nanašajo na Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnost objavljenem Uradnem listu št. 150/2020 dne 21.10.2020.

Vprašanje: Ali je pri individualnih športih mišljeno za velika domača tekmovanja tudi državno prvenstvo posameznikov v kategoriji U18 (mladinci)?
Odgovor: Ne. Odlok v 2. odstavku 3. člena govori le o državnih prvenstvih za člane, kot o velikih domačih tekmovanjih.

Vprašanje: Ali je mladinski in državni razred izpuščen z namenom, ali je slučajno pozabljen?
Odgovor: Če se vaše vprašanje nanaša na 1. alinejo 1. odstavka 2. člena je odgovor da. Z Odlokom želimo zajeziti širjenje okužb z novim koronavirusom na način, da omejimo zbiranje športnikov.

Vprašanje: Če je dovoljeno trenirati samo kategoriziranim športnikom, ali to pomeni, da v ekipnih športih lahko trenirajo samo športniki s kategorizacijo, ostali člani iste ekipe pa ne zato ker nimajo  kategorizacije?
Odgovor: V ekipnih športih (v panogah košarka, odbojka, rokomet, hokej na ledu, nogomet) lahko trenirajo vsi člani ekipe, ki nastopa v najvišjem kakovostnem nivoju nacionalnega, regionalnega, mednarodnega oziroma evropskega tekmovanja.        

Upam, da sem vam z odgovori pomagal.

Ostanite zdravi

Zvijezdan Mikić
Višji svetovalec / Senior Adviser
Direktorat za šport / Sport Directorate

T: 01 400 54 14
E: zvijezdan.mikic1@gov.si