Podaljšanje ratingov, potrdil in ohranjanje privilegijev

Spoštovani,

1) Revizija OP-1: Podaljšanje ratingov, potrdila in ohranjanja privilegijev licenc izdane pod delu FCL
V prilogi pošiljam revidirano verzijo OP-1 glede podaljšanj ratingov na podlagi izjeme COVID-19. Spremembe so predvsem naslednje:
– opis razlogov za uveljavljanje izjeme;
– dodane izjeme glede pogojev za ohranjanje privilegijev LAPL, SPL, BPL in drugih ratingov;
– redakcijski popravki.

2) Objava nekaterih prilog na ATPL(A) izpitu
EASA se je odločila objaviti primere prilog, ki jih bodo kandidati uporabljali na ATPL izpitih, pri katerih se uporablja ECQB.
Primere prilog najdete v delu “Downloads” na koncu strani: https://www.easa.europa.eu/domains/aircrew-and-medical/european-central-question-bank-ecqb

3) Priporočila za splošno letalstvo v času COVID-19
Povezava: https://www.easa.europa.eu/document-library/general-publications/recommendations-general-aviation-operations-during-covid-19

Lep pozdrav, ROK PICIGA
Letalski nadzornik / Aviation Inspector