Obvestilo v zvezi s preklicem epidemije in sproščanjem ukrepov

Spoštovani,

Vlada RS je z Odlokom o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS -CoV -2 (COVID-19) preklicala epidemijo COVID-19, ki je bila razglašena 12. marca 2020 (na dopisni seji dne 14.05.2020) (vir: https://www.gov.si/novice/2020-05-14-40-dopisna-seja-vlade-republike-slovenije/) in se začne uporabljati od 31.5.2020 naprej.

CAA je v mesecu marcu sprejela serijo izjem za ureditev področja licenciranja pilotov zaradi obstoja izrednih razmer, povezanih s COVID-19 ter sprejetimi odloki Vlade RS (do današnjega dne smo podaljšali 123 zdravniških spričeval in vsaj 64 ratingov – veliko jih je še v obravnavi). Sedaj je epidemija na področju ozemlja RS preklicana in nekateri ukrepi sproščeni oziroma se sproščajo. Kljub temu pa CAA ne bo preklicala splošnih izjem, saj so razmere drugod po Evropi in svetu precej drugačne. Zato nekaterim imetnikom slovenskih licenc ni omogočeno normalno podaljševanje privilegijev (nedostopnost simulatorjev, nedostopnost AME-jev, omejitve potovanja, karantene itd.) in so še naprej upravičeni do uveljavljanja izjem.

Izhajajoč iz zadnje navedenega pa vam glede uveljavljanja izjem sporočamo in pojasnjujemo naslednje: uveljavljanje posamezne izjeme (podaljšanje ratinga, zdravniškega spričevala, potrdila inštruktorja itd.) je možno le, če za to obstajajo dokazljivi razlogi, ki so vezani na nezmožnost izpolnjevanja predpisanih pogojev dela FCL in dela MED. Zato od pričetka veljavnosti zgornjega odloka nekaterih izjem na področju ozemlja RS ni možno več uveljavljati, saj razlogi za to ne obstajajo več (preklic izrednih razmer).

V zvezi z novimi okoliščinami in preklicem izrednih razmer, vas seznanjamo z naslednjimi informacijami:

1. Teoretično preverjanje znanja. CAA bo z dnem 15.06.2020 ponovno pričela izvajati teoretično preverjanje znanja, ki v načrtovanem mesecu aprilu zaradi epidemije Covid-19 ni bilo možno. V kratkem bo CAA pripravila protokol oziroma postopke, ki jih bodo morali kandidati upoštevati pri pristopanju k izpitom oziroma vstopanjem v stavbo CAA, vključno s podpisom izjave o zdravstvenem stanju, ki ga bomo pripravili in objavili na naši spletni strani. Vsi kandidati, ki so se prijavili na aprilski izpitni rok, so bili o tem tudi obveščeni.

2. Zdravniški pregledi. Zdravniški pregledi so sedaj po naših informacijah omogočeni in večina AMEjev je že pričela z delom. V tej luči smo revidirali obvestilo OP-4/2020, ki vam ga pošiljamo v priponki in je tudi objavljeno na naši spletni strani.

3. NOTAM. Na podlagi zadnjega odloka Vlade RS, z dne 15.5.2020 (Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih in na kontrolnih točkah) danes (15.5.2020) dopoldne objavljena dva nova NOTAM-a A0544/20 in A0546/20 (eden kot zamenjava glede omejitev letenja, drugi pa glede omejitev za potnike).

4. Revizije Obvestil pilotom (OP). V prihodnjih dneh in tednih bomo pričeli s postopkom revizije vseh izdanih Obvestil pilotom OP-1 do 5 https://www.caa.si/obvestila-za-imetnike-licenc-v-obdobju-pandemije-koronavirusa-sars-cov-2.html. Kljub uradnemu preklicu epidemije bo potrebno nekatere ukrepe za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni še vedno izvajati (preventivni ukrepi, razkuževanja itd.). V prihodnjih dneh vam bomo tako dostavili smernice EASA v zvezi z ukrepi in nadaljevanjem delovanja ATO/DTO/izpraševalcev (smernice so v končnem usklajevanju in so skupek dobrih praks).

O vseh spremembah dokumentov in drugih informacijah vas bomo še naprej obveščali.

Lep pozdrav,

 ROK PICIGA
Letalski nadzornik / Aviation Inspector t: +386 (0)1 244 66 45
t: +386 (0)1 244 66 00
m: +386 51 317 621
e: rok.piciga@caa.si
w: www.caa.si