Začasna prekinitev letalskih dejavnosti v AK ALC Lesce

Spoštovani članice in člani AK ALC Lesce, letalke in letalci, obveščamo vas, da glede na stanje virusnih obolenj COVID-19 do nadaljnjega prekinjamo vse letalske dejavnosti.
Podlaga za to je Direktiva o varnosti, ki jo je izdala Javna agencija za civilno letalstvo in občinski odlok o začasni neaktivnosti športnih in ostalih društev. Naslednje obvestilo pričakujte 3. 4. 2020, spremljajte poročanje medijev in upoštevajte priporočila.

Upravni odbor AK ALC Lesce

“Spoštovani,

V luči preventivnih ukrepov za širjenje korona virusa COVID-19 je Agencija za civilno letalstvo objavila Direktivo o varnosti, DV1/2020 (povezava: CAA.SI) za boj proti širjenju COVID-19, ki vključuje tudi EASA SIB2020-02R2, s katero se določajo ukrepe, ki jih je potrebno sprejeti za lete znotraj, iz in na območja z visokim tveganjem. Po vsakem letu iz letališč, ki se nahajajo na območjih z visokim tveganjem, je obvezno temeljito razkuževanje in čiščenje zrakoplovov.

Direktiva o varnosti navaja tudi sestavo snovi za dezinfekcijo, primernost le teh sestavin pa je potrebno preveriti v dokumentaciji proizvajalca zrakoplova. Nadalje je v SIB navedena tudi zahteva o obvezni opremljenosti zrakoplova z vsaj enim UPK (Universal Precaution Kits).

Opredelitev geografskih območij z visokim tveganjem (za posamezno državo) bo temeljila na vseh razpoložljivih informacijah ob upoštevanju ocen poročil o stanju Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), smernic, ki jih je izdal Evropski center za preprečevanje in nadzor bolezni (European Centre for Disease Prevention and Control – ECDC), ter regionalnih in nacionalnih ocen javnega zdravja.

Seznam letališč posamezne države, ki se nahajajo na območju z visokim tveganjem za prenos korona virusa COVID-19, je objavljen v Prilogi 1 (https://www.easa.europa.eu/SD-2020-01/Airports) (seznam se bo ves čas osveževal).

Poleg tega se zahteva tudi povečanje pogostosti čiščenja in razkuževanja zrakoplova (v odvisnosti od ocene tveganja posameznega operaterja).

DIREKTIVA O VARNOSTI

Direktiva o varnosti je dostopna na naslednji povezavi: https://www.caa.si/direktor-agencije-za-civilno-letalstvo-rs-sprejel-direktivo-o-varnosti-glede-operativnih-ukrepov-za-zaito-pred-irjenjem-virusa-sars-cov-2.html, medtem ko varnostno okrožnico SIB 2020-02R2 najdete na tej povezavi: https://ad.easa.europa.eu/ad/2020-02R2

Vsem organizacijam za usposabljanje zato predlagamo, da sledijo priporočilu tako CAA, EASA, kot navodilom Vlade RS, NIJZ in občinskih upravam, in sicer glede izvajanja usposabljanja, tako teoretičnega kot praktičnega.

Pri izvajanju teoretičnega usposabljanja še posebej predlagamo, da se ne poslužujete usposabljanja v učilnicah, temveč uporabite eno od alternativnih oblik usposabljanja (npr. videokonferenca, kar omogoča AMC1 ORA.ATO.305(b) oziroma usposabljanje na daljavo, za organizacije, ki imate tovrstno obliko usposabljanja tudi odobreno).

VELJAVNOST ODLOKOV VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

Glede odločitev o Vlade RS vam tudi sporočamo, da naslednja odloka na današnji dan (16.03.2020):

·        Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/20);

·        Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 25/20);

ne vplivata na delovanje odobrenih ali prijavljenih organizacij za usposabljanje. Kljub temu pa vas opominjamo na dolžno skrbnost pri sprejemu ustreznih ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije, ki je v širšem javnem interesu, in tudi na občinske odloke, ki so prav tako zavezujoči glede na lokacijo letališča/vzletišča.

INFORMIRANJE CAA

Vse organizacije za usposabljanje (ATO/DTO) prav tako naprošamo/priporočamo (kljub temu, da varnostna direktiva ni zavezujoča za organizacije za usposabljanje), Agencijo:

1. Obvestite o vaši aktivnosti v obdobju od 16.03.2020, tako za praktično kot tudi teoretično usposabljanje,

2. Poročate o implementiranih ublažitvenih ukrepih, ki ste jih sprejeli na ravni svoje organizacije, če boste usposabljanje izvajali/nadaljevali.

Informacije iz zgornjih dveh točk sporočite do 20.03.2020 na poštna naslova ato@caa.si in covid19@caa.si.

DODATNE UPORABNE INFORMACIJE

Dodatne informacijah lahko najdete tudi na spletnih straneh:

1. EASA News:  https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events

2. EASA SIB: https://ad.easa.europa.eu/sib-docs/page-1

3. Informacija CAA glede izvajanja izpitov na CAA: https://www.caa.si/navodila-za-ravnanje-ob-izvajanju-izpitov-in-vroanje.html

V upanju na čimprejšnjo zajezitev in ustavitev napredovanja koronavirusa CoViD-19, vas lepo pozdravljamo in želimo vse dobro.

S spoštovanjem,

Rok Piciga”

Pozdravljeni,

V vednost vam prepošiljamo mail, ki je bil poslan letalskim prevoznikom/operatorjem in bi morda bil zanimiv tudi za vas.

EASA je objavila končno verzijo Navodila o čiščenju in dezinfeciranju zrakoplovov (originalni naslov: Guide for disinfection of aircrafts v2 2020.03.20), ki je dosegljivo na naslednji spletni strani:   https://www.easa.europa.eu/coronavirus-covid-19

Ta spletna stran je namenjena državam članicam in letalski industriji v zvezi z vsemi aktivnostmi za področje zračnega prometa vezanimi na COVID-19. Objavljeno EASA Navodilo o čiščenju in dezinficiranju letal vam pošiljam tudi v prilogi. Ravno tako vam v prilogi pošiljam obnovljen Dodatek 1 k SD 2020-01 in 02 ter  CAA Direktivi o varnosti.

Ta dodatek prične veljati s 23. 3. 2020.

Pošiljam vam še spletno povezavo na Eurocontrol NOP Portal, ki je javno dostopen in kjer se nahajajo zadnje informacije glede COVID-19, vključno z dnevno obnovljenimi povzetki NOTAM sporočil:
https://www.public.nm.eurocontrol.int/PUBPORTAL/gateway/spec/

Zbirko povzetkov NOTAM sporočil, z dne 22.03.2020 (1100UTC), pa dobite direktno na naslednji spletni strani (javni NOP Portal Eurocontrola):
https://www.public.nm.eurocontrol.int/PUBPORTAL/gateway/spec/PORTAL.23.5.0.5.18/_res/12854/220320.pdf?APPID=headline_news

Agencija za civilno letalstvo je zaradi možnosti podaljševanja licenc in dovoljenj za delo letalskega osebja tudi v teh kriznih razmerah povezanih s COVID-19, izdala v preteklih dneh več obvestil, ki so namenjena pilotom in letalskim organizacijam, eno pa tudi letalskim zdravniškim izpraševalcem ter kontrolorjem zračnega prometa s primarnim namenom, poenostavitve in možnosti podaljševanja licence in dovoljenj za delo tudi v kriznih razmerah zaradi COVID-19:

–        OP-1/2020 Obvestilo pilotom in organizacijam v zvezi s podaljševanjem privilegijev in periodičnim usposabljanjem in preverjanj pilotov;

–        OP-2/2020 Izvajanje teoretičnih izpitov in pandemija COVID-19 – posledično odpovedano izvajanje teoretičnih izpitov do nadaljnjega;

–        OP-3/2020 Izpraševalci in omejeno izvajanje letenja oziroma praktičnih izpitov;

–        OP-4/2020 Zdravniška spričevala in pregledi – omejeno izvajanje pregledov in možnost začasnega, krajšega podaljšanja brez zdravniškega pregleda;

–        Obvestilo za kontrolorje zračnega prometa in letalsko šolo (podaljševanje privilegijev, kakor tudi zdravniških spričeval);

–        Trenutno pa je v zaključni fazi priprave in usklajevanja tudi obvestilo pilotom in organizacijam OP-5/2020 Preverjanje znanja angleškega jezika v obdobju COVID-19.

Vsa navedena obvestila so objavljena na spletni strani Agencije za civilno letalstvo (caa.si).

Za konec vam v info pošiljam se dve informaciji iz NOP Portala, ki utegnejo biti zanimivi tudi za vas:

Airspace: LQSB (Sarajevo)
Entire airspace unavailable due to ATC equipment failure.
AOs are advised to refile to avoid this airspace where possible.
NMOC Brussels

DUE TO AN OPERATIONAL EMERGENCY NEW YORK AIR ROUTE TRAFFIC CONTROL CENTER IS DISCONTINUING AIR TRAFFIC SERVICES IN THE NEW YORK OCEANIC FIR UNTIL FURTHER NOTICE. FLIGHTS CHOOSING TO ENTER NEW YORK CENTER AIRSPACE SHOULD EXPECT ONLY ADVISORY SERVICE.
NOTAM A0250/20 refers.
NMOC Brussels