Zbor članov AK ALC Lesce

>Ker je leto spet naokrog, je čas, da se člani AK ALC Lesce v skladu s Pravili Aerokluba AK ALC Lesce zberemo na rednem letnem občnem zboru, ki je tokrat tudi volilni. Zato je množična udeležba še bolj pomembna. Zbor članov AK ALC Lesce bo v petek, 29. marca 2019 ob 18. uri na znanem mestu, v dvorani Srednje gostinske in turistične šole v Radovljici, Kranjska cesta 24.

Predlog dnevnega reda:
1. Izvolitev delovnega predsedstva zbora članov, verifikacijske komisije, zapisnikarja in overovateljev zapisnika;
2. Zaključni račun za 2018 in finančni plan za 2019
3. Poročilo o delu za 2018 in plan dela za 2019
4. Poročilo disciplinske komisije
5. Poročilo nadzornega odbora
6. Volitve predsednika Aerokluba, članov Upravnega odbora, Nadzornega odbora in Disciplinske komisije, ki jim je potekel mandat; izvolitev kandidacijske in volilne komisije, zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika.
7. Razno

Pooblastilo za zbor članstva AK ALC Lesce

Vabljeni!

 

Tista pesmica, ki smo jo gulili v starih časih v šoli in gre nekako takole: “Zima, zima bela, vrh gore sedela, pa tako je pela …” letos nima svojega učinka. Zima se je nekam skrila, pomlad je že skoraj od novega leta tukaj in seveda je prišel čas, ko bo potrebno pripraviti letala in klubske prostore na prihajajočo letalsko sezono. V ta namen bomo v soboto, 16. marca 2019 z začetkom ob 9.00 organizirali in izvedli spomladanski tehnični dan. Rezervni dan je nedelja, 17. marca. Če pa tudi takrat vreme ne bo primerno, je naslednja rezerva sobota, 23. marca. Obvestilo z zadolžitvami boste prejeli tudi po E-pošti.

Vabljeni vsi, še posebej pa skrbniki letal!